Mystery shopping

Mystery shopping pro gastronomické provozy

Co je mystery shopping asi víte (mimochodem, strašný název, skvělá služba).
Mystery shopping (hezky česky nejvýstižněji asi skrytý nákup či fiktivní zákazník) je kvalitativní metoda výzkumu trhu, která prověřuje maloobchodní kvalitu služeb – my se specializujeme jen a pouze na stravovací provozy, tedy hotely, restaurace, penziony, jídelny a podobná zařízení.

Díky této službě získáte zpětnou vazbu o reálném fungování Vašeho provozu a zaměstnanců z pohledu zákazníka. Na přání připravíme konkrétní či specifické situace sloužící k prověření znalostí a dovedností Vašeho personálu – problémový či nespokojený zákazník apod.

Při gastronomickém mystery shoppingu rozlišujeme dvě úrovně poskytované služby:

Obecný gastronomický mystery shopping
Specifický gastronomický mystery shopping

Při obecném gastronomickém mystery shoppingu zkoumáme mimo jiné:

celkový dojem podniku
celkovou kvalitu poskytovaných služeb
celkovou rychlost služeb
…a mnoho dalších konkrétních maličkostí

Při specifickém gastronomickém mystery shoppingu navíc zkoumáme:

dodržování gastronomických standardů a pravidel

Tento druh mystery shoppingu provádí osoba, která je vyučena v oboru a současně má praxi v oboru kuchař/číšník. Díky tomu jsme schopni poskytnou mnohem podrobnější a hlubší pohled než má běžný zákazník.

Výstupem každého skrytého nákupu je záznam se zpětnou vazbou – sepíšeme všechny zjištěné klady a zápory – jak personálu, tak provozovny. Navíc po každém mystery shoppingu se s Vámi osobně sejdeme a probereme možnosti ke zlepšení..

Na základě provedeného mystery shoppingu Vám navrhneme konkrétní kroky vedoucí k odstranění zjištěných problémů a posílení silných stránek personálu i provozu. Zavedení změn do praxe můžeme nechat na Vás nebo Vám pomoci díky službě školení kuchařů a číšníků.

Kam se podívat dál