Gastronomický audit

Ekonomika provozu

Gastronomický audit a ekonomika provozu

Služba pro toho, kdo chce optimalizovat provoz kuchyně. Před samotným auditem doporučujeme realizovat mystery shopping. Poznáme tak provoz z pohledu zákazníka. Následně se podíváme na provoz zevnitř. Odhalíme nedostatky zaviněné Vaší provozní slepotou nebo nedostatečnou kontrolou zaměstnanců – překvapivě často je problém právě v zaměstnancích, ať už jde o úmysl, neznalost či nedbalost.

Stále nás také překvapuje, jak často je celkově špatně provedena cenotvorba – od nákupu surovin, přes náklady na energie a zaměstnance až k finální ceně pro zákazníka. Při gastro auditu se zaměřujeme na celkovou ekonomiku provozu. 

Výstupem gastronomického auditu je seznam zjištěných problémů a konkrétní návrhy a doporučení vedoucí k jejich odstranění. Realizaci opatření můžeme ponechat na Vás nebo Vám pomoci díky službě externí provozní – v takovém případě aktivně dohlížíme nad celým ozdravným procesem několik dnů, týdnů či měsíců. V případě potřeby pomůžeme i s personálem skrze školení kuchařů a číšníků.

Ze zkušenosti se investice vložené do gastronomického auditu vrátí zpravidla do 3 měsíců od realizace opatření – pokud si tedy majitel či provozní nechají poradit.

Kam se podívat dál